Oringen, Sörby

Mjölby

Adress: Oringen 4, Oringen 6, Oringen 8, Oringen 10

Byggår: 2018-2019

Hiss: Nej

Antal bostäder: 4

Typ av bostäder: 2 st sutteränghus

Fastighetsbeteckning: Längdmätaren 9, Längdmätaren 8, Längdmätaren 7, Längdmätaren 6

Område: Sörby, Mjölby

Antal våningar: 2

Yta bostäder: 492 kvm (123 kvm x 4)

Bredband: Fiber

AZEXO - Image Map for WordPress