Oringen, Sörby

Mjölby

Adress: Oringen 4, Oringen 6, Oringen 8, Oringen 10, Oringen 12, Oringen 14

Byggår: 2018-2021

Hiss: Nej

Antal bostäder: 6

Typ av bostäder: 3 st sutteränghus

Fastighetsbeteckning: Längdmätaren 9, Längdmätaren 8, Längdmätaren 7, Längdmätaren 6, Längdmätaren 5, Längdmätaren 4

Område: Sörby, Mjölby

Antal våningar: 2

Yta bostäder: 738 kvm (123 kvm x 6)

Bredband: Fiber